Načítava sa...

Naša spoločnosť

EURO-VALVE s.r.o. kontakt: Monika Zemková  IČO: 36 292 940 
Mierové námestie 940/1       telefón:  0903 223 125  DIČ: 202 216 8467 
924 01 Galanta   zemkova@euro-valve.com IČ DPH: SK 202 216 8467
www.euro-valve.com    


Od priemyselných armatúr je len krôčik k armatúram (vodovodným batériam) v domácnosti.


EURO-VALVE s.r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu už 6 rokov. Zastupuje popredných európskych výrobcov a značky v komplexnom sortimente priemyselných armatúr a potrubného príslušenstva. Orientujeme sa na požiadavky zákazníkov v chemickom,  petrochemickom, potravinárskom, drevospracujúcom, farmaceutickom priemysle  a  klasickej  energetike.

V úzkej spolupráci s úsekmi výroby a vývoja armatúr zastupovaných výrobcov a značiek, poskytujeme odborné technické poradenstvo, konzultácie, výpočet a návrh priemyselných armatúr v závislosti od prevádzkových podmienok technologických  procesov. Súčasťou našej činnosti je poskytovanie servisných služieb, záručného a  pozáručného servisu, opravy, montáže a dodávky náhradných dielov.

Politika našej spoločnosti nespočíva iba v predaji tovaru, kladieme dôraz na vysokú kvalitu dodávok a pružnosť pri riešení požiadaviek klientov.

Spolupráca s našimi partnermi je založená na základnom princípe - vzájomnej dôvere.