Načítava sa...

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim:

EURO-VALVE s.r.o

Mierové námestie 940/1

924 01 Galanta

IČO: 36 292 940

DIČ: 202 216 8467

IČ DPH: SK 202 216 8467  

Obch. reg. Trnava, odd. Sro, v.č. 18406/T

 

a kupujúcim, teda zákazníkom e-shopu www.lacne-baterie.sk

 

1) Všeobecné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky akceptuje kupujúci potvrdením internetovej objednávky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú pre obe strany záväzné. Po odoslaní objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar a dopravu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v bezporuchovom stave, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

2) Spôsob platby

2.1) Bezhotovostný prevod

prostredníctvom internet bankingu (zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom, originál daňového dokladu - faktúru nájdete v zásielke)

zadaním príkazu na úhradu osobne v banke

 

2.2) V hotovosti

vkladom hotovosti v banke

 

2.3) Na dobierku

 poplatok za dobierku je účtovaný vo výške 1,11 EUR bez DPH (1,33 EUR s DPH)


3) Poplatky za prepravu a balné

Prepravné náklady sú účtované vo výške 5 EUR bez DPH (6 EUR s DPH). Prepravu zabezpečuje kuriérska spoločnosť GLS. Cena prepravy je jednotná pre celú SR. Balné je ZDARMA.

Po odoslaní tovaru z nášho skladu bude zákazník informovaný e-mailom, v ktorom bude uvedené prepravné číslo zásielky. Stav zásielky si môže kupujúci skontrolovať na adrese:

 http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/NL99/EN/5004_gls_track_trace.htm.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lacne-baterie.sk si vyhradzuje právo upravovať cenu dopravy podľa prípadných zmien cenníku prepravnej služby.

 

4) Dodacia doba

Štandardná dodacia doba je 10-14 dní, v prípade že je tovar skladom 1-2 dni. Termín dodania bude upresnený pri potvrdení objednávky predávajúcim. Po odoslaní tovaru bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na dodaciu adresu zákazníka.

 

5) Prevzatie tovaru

Pri preberaní zásielky - ešte pred podpísaním prevzatia je zákazník povinný skontrolovať najskôr obal, následne pred kuriérom tovar rozbaliť a skontrolovať jeho stav. V prípade zistenia poškodenia tovaru vplyvom prepravy ihneď spíšte s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení a zásielku nepreberajte. Obratom tiež informujte náš interentový obchod, z akého dôvodu ste doručený tovar neprevzali. Pokiaľ ste prevzali neporušený balík, prehliadnite si bezodkladne dodaný tovar. O prípadných závadách a nezrovnalostiach nás informujte telefonicky alebo e-mailom. V prípade reklamácie je nutné k tovaru priložiť kópiu dokladu o zaplatení.

 

6) Odstúpenie od zmluvy

6.1) Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

Okrem práva na reklamáciu tovaru má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy (objednávky) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia plnenia (zásielky) za nasledujúcich podmienok.

Právo na odstúpenie od zmluvy je potrebné uplatniť nasledovným spôsobom:

doručenie zásielky do 14 kalendárnych dní od obdržania späť do našej spoločnosti na našu adresu:   EURO-VALVE s.r.o., Kráľovská 43, 927 01  Šaľa

tovar musí byť odoslaný prostredníctvom pošty alebo kuriéra, DOBIERKY NEAKCEPTUJEME!

tovar treba zaslať riadne zabalený v pôvodnom obale so všetkým dodaným príslušenstvom a musí byť nepoužitý a úplne neporušený

zákazníkovi odporúčame poistiť balík pre prípad straty alebo poškodenia počas prepravy

predajca nenesie zodpovednosť za poškodený vrátený tovar vplyvom prepravy od zákazníka

v balíku musí byť priložený daňový doklad, ktorý ste dostali spolu s tovarom

je nutné uviesť číslo účtu na ktorý Vám bude vrátená čiastka za tovar, suma za prepravu Vám bude odpočítaná

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predajca zaväzuje vrátiť peniaze zákazníkovi najneskôr do 15 pracovných dní od prevzatia vráteného tovaru.

 

6.2) Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Po dohode so zákazníkom môže predávajúci od objednávky odstúpiť, prípadne ju modifikovať, ak sa výrazne zmenila cena tovaru od výrobcu. V prípade ak sa tovar už nedodáva, alebo sa uviedla na trh jeho nová verzia zaväzujeme sa Vás neodkladne kontaktovať a dohovoriť sa s Vami na ďalšom postupe objednávky.

 

7) Záruka, záručné podmienky

Záručná doba platí odo dňa predania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku na úplnosť a akosť objednaného tovaru. Záruka je spravidla 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. V prípade zistenia akejkoľvek závady u tovaru, ktorý chcete reklamovať, nás prosím ihneď informujte. My sa Vám čo najskôr ozveme písomne či telefonicky, najneskôr však do 7 dní. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby, chybou výroby alebo použitých materiálov a platí len v prípade, ak bol výrobok namontovaný a používaný v súlade s návodom na montáž a obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené neodbornou montážou, opotrebovaním materiálu, nesprávnym ošetrovaním, či údržbou výrobku. Pred prvým použitím výrobku je kupujuúci povinný preštudovať si návod na montáž a obsluhu. Výrobok musí byť odovzdaný do záručnej opravy spolu s kópiou dokladu o kúpe - faktúrou. Oprávnenosť reklamácie posudzuje autorizovaný servis výrobcu, nie predajca.

 

8) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ obchodu sa týmto neodvolateľne zaväzuje, že Vaše osobné údaje nepoužije k iným účelom, než je plnenie Vašich objednávok, predovšetkým sa zaväzuje, že tieto údaje nepredá cudzej osobe.